نمایشگاه-1402

نمایشگاه صنعت نفت و گاز ۱۴۰۲

حضور وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس اوجی در غرفه شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی و تقدیر و تشکر از اپیل به جهت پیاده سازی فرآیند صدور گواهینامه داخلی ضد انفجار و SIL در کشور

بازدید معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت جناب آقای دکتر خجسته مهر از شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی و اعلام حمایت از صدور گواهینامه های داخلی ضد انفجار و SIL توسط اپیل