معرفی انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان سیستم­های کنترل و ابزاردقیق

طی دهه های گذشته، دانش طراحی و فناوری ساخت سیستم های کنترل و ابزاردقیق، تماماً در انحصار معدودی از کشورهای صنعتی قرار داشته است. این انحصار از یک سو، و از سوی دیگر نقش حساس این سیستم ها در عملکرد بهینه و ایمن پلنت ها و خطوط تولید، زمینه ساز وابستگی تمام عیار صنایع کشور به شرکت های خارجی بوده و بدیهی است این سطح از وابستگی، در هر عرصه ای، تهدیدات بالقوه و بالفعل بسیاری را برای کشور در پی داشته است و چنانکه در ادوار مختلف تحریم ها شاهد بودیم، سیستم های کنترل و ابزاردقیق از اصلی ترین گروه های کالایی بوده اند که مورد تحریم قرار گرفته و همواره به عنوان حربه ای جهت وارد آوردن فشار حداکثری به صنایع زیرساختی و مادر و در پی آن اقتصاد کشور، در کانون توجه کشورهای تحریم گر و شرکت های حامی ایشان، قرار داشته اند.
درک این حساسیت از سوی گروهی از شرکت های صاحب نام فعال در حوزه ی اتوماسیون صنعتی انگیزه ای شد تا ایشان به پشتوانه ی رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری و در پی آن سیاست-های اعلامی از سوی مدیران عالی نظام در راستای حمایت از ساخت داخل و شرکت های دانش بنیان، تمامی مساعی خود را در راه دستیابی به دانش طراحی و فناوری ساخت سیستم های کنترل و ابزاردقیق به کار گیرند و امروز به لطف این تلاش ها شاهد بروز و ظهور برندهای تماماً ایرانی در این حوزه ی فناورانه و اجرای موفق پروژه های متعدد اتوماسیون صنعتی با استفاده از تجهیزات و سیستم های ساخت داخل هستیم که دستاور آن برای کشور، تاب آوری بیش از پیش در برابر فشارهای ناجوانمردانه خارجی در یکی از راهبردی ترین حوزه های صنعتی بوده است.
بدیهی است پیگیری مطالبات و حقوق مشروع فعالان این حوزه، با هدف توانمندسازی بیش از پیش ایشان و بهبود فضای کسب و کار این شرکت ها، یکی از ضرورت های غیرقابل چشم پوشی برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت ارزشمند و راهبردی آنهاست، که این مهم به عنوان یک مأموریت راهبردی، در دستور کار انجمن سازندگان سیستم های کنترل و ابزاردقیق می باشد.
از این رو، «انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان سیستم های کنترل و ابزاردقیق» در اردیبهشت ماه سال 1401 به همت جمعی از سازندگان معتبر، با مأموریت حمایت همه جانبه و اثربخش از سازندگان داخلی سیستم های کنترل و ابزاردقیق و بهبود محیط کسب و کار ایشان و حداکثرسازی سهم این شرکت ها از بازار داخلی و در نتیجه، کاهش وابستگی صنعت کشور به شرکت های خارجی و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص کشور تأسیس شد.

ارزشهای کلیدی

 • تمکین از قوانین کشور

 • الویت دادن به منافع ملی

 • تعهد به اعتلای نام ایران

 • تعهد به اعتلای شأن و جایگاه انجمن

 • حمایت از فرهنگ تشکل گرایی

 • حفظ استقلال انجمن در تعامل با نهادهای حاکمیتی

 • عدم ورود به جناح بندی های سیاسی

 • عدالت در نشر و توزیع اطلاعات میان اعضا

 • بی طرفی و عدالت در تعامل با اعضا

 • احترام به آراء اعضا و حرکت براساس رأی اکثریت

 • اتحاد، یکپارچگی و هم افزایی اعضا

 • احترام به استقلال اعضا

 • امانتداری

 • صداقت

 • شفافیت و پاسخگویی

 • مقابله با انحصار در بازار

 • مبارزه با فساد در بازار

 • توسعه فرهنگ رقابت سالم در میان اعضا

برای عضویت و پیوستن به انجمن اسکا راهنمای عضویت را مطالعه نمائید.

انجمن صنفی سازندگان سیستم های کنترل و ابزار دقیق