موضوع: استعلام توانمندی اعضا جهت درج در کاتالوگ اسکا

ضمن آرزوی سلامتی و بهروزی برای حضرت عالی؛ بدین وسیله به استحضار می رساند این انجمن در نظر دارد کاتالوگ جامعی را تحت عنوان «توان اسکا تهیه» و در اختیار مخاطبان انجمن اسکا در بخش های مختلف حاکمیتی و کافرمایی قرار دهد.از آنجایی که توانمندی اعضا بخش اصلی این کاتالوگ را تشکیل خواهد داد لذا مستدعی است دستور فرمایید توانمندی های آن شرکت محترم در حوزه ساخت سیستم ها و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، درصورت امکان به همراه فهرست موارد بکار گیری این تجهیزات و سیستم ها در پروژه و صنایع کشور در اختیار دبیرخانه انجمن قرار بگیرد.

درخواست اعلام موانع و مشکلات کسب و کار

درخواست اعلام موانع و مشکلات کسب و کار

جهت دانلود فایل متن اطلاعیه روی دکمه کلیک نمایید.

برای عضویت و پیوستن به انجمن اسکا راهنمای عضویت را مطالعه نمائید.

انجمن صنفی سازندگان سیستم های کنترل و ابزار دقیق