موضوع:درخواست اعلام موانع و مشکلات کسب و کار

با آرزوی تندرستی و بهروزی، از آنجا که یکی از مسئولیت‌های اصلی اسکا تلاش در راستای رفع موانع کسب و کار شرکت های عضو از طریق انعکاس آن ها به مبادی مربوطه در بخش های مختلف حاکمیت و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در راستای رفع موانع مذکور می باشد. از آن شرکت محترم درخواست می شود تا مسائل و مشکلات پیش رو در تعامل با دستگاه های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و کارفرمایان را به صورت مکتوب جهت برنامه ریزی و اقدامات لازم به انجمن اعلام فرمایند.

اعلام موانع و مشکلات کسب و کار

اعلام موانع و مشکلات کسب و کار

برای دانلود فایل متن اطلاعیه روی دکمه کلیک نمایید.

برای عضویت و پیوستن به انجمن اسکا راهنمای عضویت را مطالعه نمائید.

انجمن صنفی سازندگان سیستم های کنترل و ابزار دقیق